Header...
Tin noi bat..

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 20/4/2021, tại Hội trường Nhà văn hóa truyền thống lực lượng vũ trang thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  (20/04/2021)

Hội thao cán bộ, giảng viên, nhân viên Khối thi đua các trường Đại học tại thành phố Đà Nẵng năm học 2020 - 2021

Các đoàn vận động viên tham gia Hội thao Khối thi đua các trường Đại học năm học 2020 – 2021

Chiều ngày 14/4/2021, tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, Khối thi đua các trường Đại học tại thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội thao cán bộ, giảng viên, nhân viên năm học 2020 - 2021 nhằm chào mừng Kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2021, ngày Quốc tế Lao động 01/5 và ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch.  (20/04/2021)

Khen thưởng đột xuất công tác triển khai nhiệm vụ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp

Cổng vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Ngày 04/02/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 158/TTg-CN đồng ý theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  (20/04/2021)

Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng trong công tác tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đà Nẵng đã có bước phát triển mạnh mẽ, trở thành một thành phố năng động, sáng tạo, khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của một thành phố phát triển về kinh tế của khu vực. Ngày 24 tháng 01 năm 2019 Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.  (19/04/2021)

Ban hành Chỉ thị đẩy mạnh phong trào thi đua năm 2021

Ngày 01 tháng 4 năm 2021, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc đẩy mạnh phong trào thi đua năm 2021 theo chủ đề “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế” nhằm từng bước khắc phục những hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng và đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện chủ đề năm 2021 của thành phố.  (19/04/2021)

Đà Nẵng - Phát động phong trào thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Ngày 30 tháng 3 năm 2021, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 670/HD-BTĐKT về việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016.  (15/04/2021)

Kết quả đánh giá hoạt động sáng kiến của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020

Ngày 14 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã phát hành Thông báo số 39/TB-UBND về kết quả đánh giá hoạt động sáng kiến năm 2020 tại cơ quan, đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.  (15/04/2021)

HĐND thành phố tổ chức kỳ họp cuối cùng, kỳ họp thứ 17, nhiệm kỳ 2016-2021

Quang cảnh kỳ họp

Sáng nay (12/4/2021), HĐND thành phố khóa IX khai mạc kỳ họp thứ 17 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ 2016-2021 và đề ra phương hướng, giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố trong nhiệm kỳ mới 2021-2026.  (12/04/2021)

Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2020, phát động và ký giao ước thi đua năm 2021 của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương

5 thành phố trực thuộc Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2021

Sáng 9/4/2021, tại Hà Nội, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ) tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2020, phát động và ký giao ước thi đua năm 2021.  (12/04/2021)

Kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các sở, ban, ngành thành phố Đà Nẵng năm 2020

Ngày 09 tháng 4 năm 2021, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ký Quyết định số 1187/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các sở, ban, ngành thành phố Đà Nẵng năm 2020. Theo đó, trong tổng số 30 sở, ban, ngành được đánh giá, có 12 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 14 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ và 04 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Việc đánh giá trên là dựa vào các cơ sở pháp lý của các quy định thi đua, khen thưởng hiện hành. Cụ thể như sau:  (09/04/2021)

Đẩy mạnh chủ đề thi đua trong toàn quốc “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” trong năm 2021

Nhằm tiếp tục phát huy thành công từ kết quả của phong trào thi đua thực hiện “mục tiêu kép” trong năm 2020, Thủ tướng Chinh phủ đã chỉ đạo đẩy mạnh chủ đề thi đua trong cả nước trong năm 2021 là “đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đó cũng chính là nội dung kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương lần thứ 77 diễn ra vào ngày 22 tháng 3 năm 2021.  (06/04/2021)

Đà Nẵng đẩy mạnh thi đua năm 2021 theo chủ đề “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”

Trong thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã và đang từng bước được đổi mới theo hướng nâng cao hiệu quả, tính thực chất, chống bệnh hình thức, tiêu cực trong thi đua, khen thưởng.Nhiều phong trào thi đua của thành phố đã phát huy được hiệu quả khá tích cực như phong trào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, “5 không - 3 có”, “4 an”, đổi mới hệ thống tiêu chí đánh giá khối, cụm thi đua… Thông qua các cuộc thi viết tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; thi xây dựng video clip tuyên truyền phong trào thi đua; chương trình “Tôi yêu Đà Nẵng”… công tác tuyên truyền điển hình tiên tiến của thành phố đã phát huy được hiệu quả bước đầu. Tuy nhiên, công tác thi đua, khen thưởng cần khắc phục những tồn tại, hạn chế như: Phong trào thi đua chưa phát triển đồng đều, liên tục; chưa thật sự gắn với công tác đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm và hằng năm của thành phố; một số chuyên đề khen thưởng của thành phố còn dàn trãi, chưa hiệu quả; một số nơi còn lúng túng trong đổi mới nội dung, hình thức tổ chức thi đua; việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến chưa được quan tâm đúng mức…  (06/04/2021)

Tin mới

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026  (20/04/2021)

Các đoàn vận động viên tham gia Hội thao Khối thi đua các trường Đại học năm học 2020 – 2021 Hội thao cán bộ, giảng viên, nhân viên Khối thi đua các trường Đại học tại thành phố Đà Nẵng năm học 2020 - 2021 (20/04/2021)

Cổng vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng Khen thưởng đột xuất công tác triển khai nhiệm vụ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (20/04/2021)

Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng trong công tác tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW (19/04/2021)

Ban hành Chỉ thị đẩy mạnh phong trào thi đua năm 2021 (19/04/2021)

Đà Nẵng - Phát động phong trào thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp (15/04/2021)

Kết quả đánh giá hoạt động sáng kiến của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020 (15/04/2021)

Quang cảnh kỳ họp HĐND thành phố tổ chức kỳ họp cuối cùng, kỳ họp thứ 17, nhiệm kỳ 2016-2021 (12/04/2021)

5 thành phố trực thuộc Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2021 Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2020, phát động và ký giao ước thi đua năm 2021 của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương  (12/04/2021)

Kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các sở, ban, ngành thành phố Đà Nẵng năm 2020 (09/04/2021)

Đẩy mạnh chủ đề thi đua trong toàn quốc “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” trong năm 2021 (06/04/2021)

Đà Nẵng đẩy mạnh thi đua năm 2021 theo chủ đề “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế” (06/04/2021)

Đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016-2020. Tổng kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận với UBND thành phố và khối lực lượng vũ trang thành phố giai đoạn 2016-2020, ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025. (06/04/2021)

Công tác giải phòng dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng Khen thưởng đột xuất công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng (06/04/2021)

02 tập thể được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Khen thưởng đột xuất nhiệm vụ phá hủy hầm khai thác vàng trái phép tại Tiểu khu 27, 29, 39 thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang (06/04/2021)

Tin hot..
 • Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà lưu niệm tại Đại hội thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng lần thứ V tổ chức ngày 28/9/2020
 • Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (thứ 7, trái sang) trao bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình “5 không" tại Hội nghị đánh giá thực hiện Chương trình “5 không”, “3 có”, “4 an” gắn với thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU của Thành ủy về văn hóa, văn minh đô thị do UBND thành phố tổ chức sáng 25/9/2020.
 • Ông Lê Trung Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải tại Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố lần thứ hai - năm 2020
 • Lãnh đạo Thành phố trao biểu tượng, hoa và quà cho các cá nhân, tập thể được tôn vinh tại Ga la “Tôi yêu Đà Nẵng” năm 2019 tổ chức vào tối ngày 06/12/2019
 • Tôn vinh 40 cá nhân, tập thể tiêu biểu trong chương trình "Tôi yêu Đà Nẵng" năm 2018
 • Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2018) và biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước
 • Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)
 • Lễ Tôn vinh và trao giải "Nụ cười công chức thành phố Đà Nẵng lần thứ IV năm 2017”
 • Lãnh đạo thành phố trao Giải thưởng Tỏa sáng Blouse trắng năm 2017 cho các cá nhân trực tiếp khám chữa bệnh cho bênh nhân trên địa bàn thành phố
 • Tổng kết và tuyên dương 15 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2000-2015)
 • 20 gương mặt tiêu biểu Ngành Y tế thành phố Đà Nẵng được tặng Giải thưởng "Tỏa sáng Blouse trắng" năm 2015
 • Lễ tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” do UBND thành phố tổ chức ngày 24/02/2016
 • Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2015)
 • Tặng Cờ thi đua cho 20 đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước thành phố giai đoạn 2010-2015
 • Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị, tuyên dương - khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2011-2015)
 • Lễ tôn vinh 100 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2014
 • Tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2014
 • Đà Nẵng tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 478 mẹ
 • Lễ tôn vinh cán bộ, công chức, viên chức xuất sắc tiêu biểu năm 2012
 • Lễ Tuyên dương cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu của thành phố Đà Nẵng
 • Tổng kết Hội thi kỹ năng soạn thảo văn bản cấp thành phố năm 2010
 • Lễ trao tặng Huân chương, cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
 • Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng lần thứ III (2005-2010)
Thông tin và thông báo

 Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 01/04/2021 của UBND thành phố về việc đẩy mạnh phong trào thi đua năm 2021 theo chủ đề " Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế"  (Tải file 1  

 Kế hoạch số 02/KH-HĐTĐKT ngày 04/03/2021 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố về tổ chức Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, lần thứ ba - năm 2021  (Mẫu 1Mẫu 2

 Báo cáo số 01/BC-HĐTĐKT ngày 12/01/2021 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

 24. Công văn số 3632/SNV-BTĐKT ngày 28/12/2020 của Sở Nội vụ về hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

 Công văn số 3380/SNV-BTĐKT ngày 07/12/2020 của Sở Nội vụ về việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện để xét khen thưởng công trạng thành tích hằng năm

 Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng

 Mẫu quy chế thi đua khối cụm

 Mẫu quy chế thi đua khen thưởng

 Mẫu kế hoạch phát động thi đua

 Mẫu kế hoạch phát động thi đua cụm khối

 Mẫu đăng ký thi đua

 Mẫu đăng ký thi đua năm học

 Mẫu đăng ký thi đua cụm, khối

 Mẫu biên bản họp cụm, khối

 Mẫu báo cáo tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 20/4/2021, tại Hội trường Nhà văn hóa truyền thống lực lượng vũ trang thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 Xem chi tiết 

   Hội thao cán bộ, giảng viên, nhân viên Khối thi đua các trường Đại học tại thành phố Đà Nẵng năm học 2020 - 2021  (20/04)

   Ban hành Chỉ thị đẩy mạnh phong trào thi đua năm 2021  (19/04)

   Đà Nẵng - Phát động phong trào thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp  (15/04)

   Kết quả đánh giá hoạt động sáng kiến của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020  (15/04)

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Khen thưởng đột xuất công tác triển khai nhiệm vụ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp

Cổng vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Ngày 04/02/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 158/TTg-CN đồng ý theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 Xem chi tiết 

   Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng trong công tác tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW  (19/04)

   Kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các sở, ban, ngành thành phố Đà Nẵng năm 2020  (09/04)

   Khen thưởng đột xuất công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng  (06/04)

   Khen thưởng đột xuất nhiệm vụ phá hủy hầm khai thác vàng trái phép tại Tiểu khu 27, 29, 39 thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang  (06/04)

PHONG TRÀO THI ĐUA

Điểm sáng hỗ trợ người bệnh hiểm nghèo

Phường An Khê hỗ trợ gạo và tiền vận động từ các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cho những người bị bệnh hiểm nghèo trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Từ năm 2019, lãnh đạo phường An Khê (quận Thanh Khê) phát động toàn dân chung tay hỗ trợ người bị bệnh hiểm nghèo và trở thành phường đầu tiên ở Đà Nẵng vận động các tầng lớp nhân dân giúp đỡ 100% người bị bệnh hiểm nghèo.

 Xem chi tiết 

   Thành công từ dân vận khéo  (15/12)

   Ngành hậu cần Bộ đội Biên phòng thành phố thi đua làm theo lời Bác  (03/12)

   Phát huy hiệu quả phong trào Ngày Chủ nhật xanh-sạch-đẹp  (23/11)

   Đổi thay diện mạo nông thôn mới  (23/09)

ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

Nữ Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Chị Trần Thị Kim Thoa (đứng thứ 4, trái sang) trong chuyến công tác của Trường Mầm non Dạ Lan Hương cùng Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tiên Sa tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

Nhắc đến chị Trần Thị Kim Thoa, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Dạ Lan Hương (phường Phước Ninh, quận Hải Châu) là nhắc đến người phụ nữ tâm huyết, hết lòng vì công tác chuyên môn, hoạt động xã hội, điển hình trong gìn giữ gia đình hạnh phúc, tấm gương của nhiều đoàn viên, giáo viên trong trường.

 Xem chi tiết 

   Người cán bộ tâm huyết công tác từ thiện  (15/12)

   Dạy học bằng cả tấm lòng  (19/11)

   "Cô yêu từng đôi mắt sáng..."  (19/11)

   Nồi cháo từ thiện đỏ lửa suốt 22 năm  (04/07)

Right1..

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo:

Thông tin cần biết

Thong tin can biet
 

Trình tự, thủ tục khen thưởng

 

Biểu mẫu, hồ sơ khen thưởng

 

Đánh giá DV hành chính công

QĐ khen thưởng cấp Nhà nước

   Quyết định 273/QĐ-TTg ngày 26/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đã có thành tích trong công tác tham mưu triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

  Quyết định số 75/QĐ-TTg ngày 18/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể ( trường mầm non 19/5 và trường tiểu học Phù Đổng) đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác GD&ĐT, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2019-2020 của thành phố Đà Nẵng

  Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 11/01/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho 02 tập thể và 02 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và 2020 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố

  Quyết định số 5044/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho 02 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Cựu thanh niên xung phong làm theo lời Bác Hồ dạy, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại năm 2020.

  Quyết định số 2244/QĐ-CTN ngày 17/12/2020 chủa Chủ tịch nước về việc tặng huân chương Lao động Hạng nhì cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đà Nẵng

  Quyết định số 2040/QĐ-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 28 tập thể (Thanh tra thành phố Đà Nẵng), và 03 cá nhân đã có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2013 đến năm 2020

  Quyết định số 2102/QĐ-CTN ngày 27/11/2020 của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Phạm Quý và ông Lê Hoàng Đức đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc.

  Quyết định số 2009/QĐ-CTN ngày 12/11/2020 của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho bệnh viện Đà Nẵng , Sở y tế thành phố Đà Nẵng, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệpxây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc

  Quyết định số 1703/QĐ-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ Tặng cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng, đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019 của thành phố Đà Nẵng

  Quyết định số 1571/QĐ-TTg ngày 09/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 68 tập thể (quận Hải Châu , phường An Hải Bắc, xã Hòa Nhơn), 33 gia đình và 55 cá nhân ( Nguyễn Thị Thu Hương, Huỳnh Thị Ngọc Hòa) có nhiều thành tích trong thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoan 2016-2020

QĐ khen thưởng cấp Thành phố

   Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 01 cá nhân của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố (Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được)  

  Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 01 tập thể và Bằng khen cho 01 tập thể và 04 cá nhân của Báo Đà Nẵng (Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được)

  Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Bằng khen cho 13 tập thể và 09 cá nhân của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố (Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được)

  Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể, Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 05 tập thể, Tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 11 cá nhân của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được)

  Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng Cờ cho 01 tập thể và Bằng khen cho 01 tập thể của Sở Nội vụ

  Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen cho ông Phạm Đức Nguyên Hào của Ban quản lý dự án đàu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị (Khen thưởng thường xuyên)

  Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Tặng Cờ cho 03 tập thể, Bằng khen 08 tập thể và 30 cá nhân , Tập thể lao động xuất sắc cho 09 tập thể của UBND quận Ngũ Hành Sơn (Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được)

  Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Tặng Cờ cho 03 tập thể, Bằng khen 07 tập thể và 07 cá nhân , Tập thể lao động xuất sắc cho 10 tập thể của UBND quận Sơn Trà (Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được)

  Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 02 cá nhân của BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng (Khen thưởng đột xuất)

  Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Tặng Bằng khen cho 10 tập thể của Công an Thành phố Đà Nẵng (Khen thưởng chuyên đề)

Văn bản và tài liệu

    Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 01/04/2021 của UBND thành phố về việc đẩy mạnh phong trào thi đua năm 2021 theo chủ đề " Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế"  

   24. Công văn số 3632/SNV-BTĐKT ngày 28/12/2020 của Sở Nội vụ về hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

   Công văn số 3380/SNV-BTĐKT ngày 07/12/2020 của Sở Nội vụ về việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện để xét khen thưởng công trạng thành tích hằng năm

   Kế hoạch số 239/KH-BTĐKT ngày 18/11/2020 của Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố về Kiểm tra kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 được UBND thành phố giao cho các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện

   Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng

   Công văn số 3068/SNV-BTĐKT ngày 04/11/2020 của Sở Nội vụ về khen thưởng cá nhân trong quá trình cống hiến trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể thành phô

   Nghị định số 110/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ Quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế

   Công văn số 4362/UBND-SNV ngày 06/7/2020 của UBND thành phố về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng tổng kết năm học 2019 - 2020

   Công văn số 3917/UBND-SNV ngày 17/6/2020 của UBND thành phố về việc thực hiện tổng kết khen thưởng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

   Hướng dẫn số 1247/HD-BTĐKT ngày 29/5/2020 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về công tác khen thưởng thành tích phòng, chống dịch Covid - 19

   Công văn số 1497/SNV-BTĐKT ngày 21/5/2020 của Sở Nội vụ về việc tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến và đại hội thi đua yêu nước

   Công văn số 2283/UBND-SNV ngày 08/4/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19

   Quy định số 14741-QĐ/TU ngày 27/12/2019 của Thành ủy Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 2, Điều 4, Mục I Quy định số 01-QĐ/TU ngày 31/10/2016 của Thành ủy Đà Nẵng về việc tặng Bức trướng của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

   Quyết định số 5590/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND thành phố về về việc ban hành chính sách khen thưởng đối với cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho công tác tuần tra phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

   Quyết định số 4064/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND thành phố về việc phê duyệt bổ sung danh mục các phong trào thi đua theo chuyên đề hằng năm thuộc thẩm quyền khen thưởng của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Right2..

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá Website của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Đà Nẵng như thế nào?
 
Rất đẹp
Dễ sử dụng
Phong phú
Bình thường

Liên kết website

www.tdkt.danang.gov.vn
Trên Internet

Thông tin online

 

 Số người đã truy cập: 1501268

 

 Số người đang online: 6

 

 Đặt website làm trang chủ

 

 Ghi nhớ website này

© Bản quyền thuộc Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng
Giấy phép số 754/GP-TTTT do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cấp ngày 11/11/2015
Trưởng Ban Biên tập: Ông Hồ Quý Đức, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố
Phó Trưởng ban phụ trách Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 26, Trung tâm Hành chính, số 24, đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3834268 - 0236.3835086 Email: tdkt@danang.gov.vn


Về đầu trang

Thiết kế bởi Phạm Đức Tuấn